เมนู

พื้นที่สีเขียวเป็นมากกว่าความสวยงาม เพราะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้

"ยิ่งมีมาก ยิ่งสะท้อนความเป็นอยู่ที่ดี"

Krip N Go

พลังสุดแรง จิ้วแต่แจ๋ว

ONGSAํ

พลังยักษ์ใหญ่ จุใจมือโปร

มาเปลี่ยนคำว่าแค่กระถางปลูกต้นไม้

เป็นพลังพิเศษใน “มือคุณ”

Product

สามารถปลูกพืชผักทานได้
แบบปลอดสารพิษ

see more

Decoration

สามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์สวนแนวตั้งได้ตามใจ

see more

Air Purifier

การปลูกต้นไม้จะช่วยสร้าง
อากาศบริสุทธิ์ให้บริเวณโดยรอบ

see more

Utilization

ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ด้วยการเนรมิตรสวนแนวตั้ง

see more