กราบ พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
แล้วเข้าชมศิลปะทวาราวดีของแท้ unseen ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปฐมนคร วัดพระประโทน